Talep Formu

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurabilirsiniz.

  1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren baslar, 2 yıldır.
  2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
  3. Malın tamir süresi azami 30 işgünüdür. Bu süre arızanın satıcı aracılığı ile üreticiye bildirildiği tarihten itibaren başlar.
  4. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
  5. Malın müşteri tarafından arızalı ya da ayıplı olduğunun belirtilmesi durumunda sorunun değerlendirme süreci başlatılır, üreticinin belirlediği/yönlendirdiği bilirkişi öncelikle üründeki hatanın tanımını yapar, sonrasında müşteriyi çözümle ilgili bilgilendirir.
  6.  Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

*Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması.

*Tamiri için gereken azami sürenin aşılması.

*Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değişmesini, bedel iadesini veya malın ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

 

  1. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  2. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

 

 

GARANTİ DIŞI DURUMLAR

 

Tüketicinin; kullanma talimatları, temizlik önerileri, montaj talimatı ve ürün üzerinde bulunan uyarı etiketlerini dikkate almamasından kaynaklanacak hasarlar. 

Ürünün satış sözleşmesi yapılırken veya teslimatı sırasında tüketicinin kurulum talebi bulunmadığını beyan etmesi

Ürünün sökülmesi ve montaj işlemlerinin, yetkili servis elemanları dışında, ehil olmayan kişilerce yapılması,

Temizlikte, ürüne zarar verebilecek madde ve gereçlerin kullanılması,

Nakliye işlemi (tüm taşımalar), firma sorumluluğu haricinde yapılıyorsa, bu sırada oluşabilecek diğer hasarlar,

Ürünün kullanım talimatlarına uymayan yanlış kullanımdan doğan hasarlar (ahşap veya metal yüzeyin çizilmesi, ezilmesi, kırılması, silmeye bağlı olarak kumaş yüzeyinin aşınması vb. durumlar),

Ürünün yetkisiz kişiler tarafından tamirinin yapıldığının belirlenmesi,

Ürün üzerinde imalatımızda olmayan parçaların monte edildiğinin belirlenmesi,

Ürünün uygun olmayan şartlarda amaç dışı kullanımı;

Ürünün kasıtlı olarak kötü kullanılması;

Deprem, yangın vb. doğal afetlerden kaynaklanacak hasarlar.

Ürünün ilk teslimatında müşteri eksiksiz olarak teslim aldığını beyan ettiği halde, sonrasında ilk teslim ile itirazlar garanti dışı olarak kabul edilir.

Kumaş kartelaları belli dönemlerde oluşturulmaktadır. Bu nedenle karteladan seçim yapılan kumaş ile üretimi gerçekleşen kumaş arasında belli toleransta ton farkı olması dünya standartlarında kabul görmektedir ve garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Mağaza veya showroomlarımızdan görüp tercih etmiş olduğunuz renk; ışık ve ortam koşulları evinizdeki ortam ile aynı olmadığı için renk tonu farklı algılanabilir. Bu durum garanti dışında kalmaktadır.

Keten kumaşların yapısından dolayı belli oranlarda tülermesi normaldir. Bu tür sorunlar garanti kapsamı dışıdır.

Koltuk takımları ayrı ayrı modüllerden oluşup takım formatına dönüşmektedir. Bu ayrı modüllerin üretimde her bir modülün aynı top kumaştan imal edilmesine çok büyük ölçüde üretici dikkat etmektedir. Bazı durumlarda takımda modül sayısı fazla olabilmektedir. Bu tür durumlarda modüllerin kumaş döşemesinde ton farkı kaçınılmazdır. Bu durumda ortaya çıkan sorun garanti kapsamında dışında tutulacaktır.

Farklı üretim tarihli kumaşlarda renk tonu farklılıkları olacaktır. Ürüne ek bir parça istendiğinde veya kumaşı herhangi bir sebeple değiştirildiğinde, eski ve yeni kumaş arasında renk tonu farklılıkları olacaktır.

Hav yüksekliği fazla olan örme, alkanta, flok gibi kumaşlarda kullanımdan dolayı belirli bir süre sonra havlar bir yöne doğru yatabilir. Bu durum bakış açısına ve aydınlanma farkına bağlı olarak kumaş içerisinde ton farkı varmış izlenimi yaratabilir. Bu durum normal olup kumaşın yapısı gereği kabul edilebilir. Bu durumdan kaynaklı sorunlar garanti kapsamı dışıdır.

Kırmızı, siyah, lacivert gibi baskın net renkli kumaşlar temizleme esnasında belli miktarda ana renginin boyasını akıtabilir. Bu durum normal olup top boyalarda karşılaşılabilinir. Bu durumdan doğan sorunlar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Mağaza ve showroom ortamı ürünlerin ölçülerinin büyük veya küçük algılanmasına neden olacağı için ürün tercihlerinde evinizin ölçüleri dikkate alınmalıdır.

Oval hatlı döşemeli ürünlerde desenli kumaşların desen takibi yapılamamaktadır. Bu sebeple oval ürünlerde desenli kumaş seçiminden kaçınılmalıdır. Bu durumdan kaynaklı sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Bayi ve tüketici tarafından sağlanan kumaşlarda; kumaşın döşeme ve dikişe uygun olmaması ve kumaşta solma-dökülme gibi tüm sorunlarda sorumluluk bayi ve tüketiciye aittir. Tüketici ve bayi tarafından sağlanan kumaşlar bu nedenle garanti kapsamı dışındadır.

Ürün üzerinde bulunan aksesuarlarda (kapitone düğmesi, kırlent üzerindeki dekoratif deri detaylar veya pul, metal aksesuar vb.) ürün sorunsuz olarak teslim edildikten sonra meydana gelebilecek kopma, deformasyon ve benzeri sorunlar üretim değil, kullanıcı hatası olarak değerlendirilecektir.

Evcil hayvanınız varsa, ürününün kumaşına, ahşap parçalarına vs zarar vermemesine dikkat ediniz.

Ahşap kullanılan ürünlerde, ahşaplar arasında renk ve desen farkı olabilir. Tüm ahşaplara aynı işlem uygulandığı halde, ahşabın tabii özellikleri gereği farklı görünümler, renk tonu farklılıkları vb ortaya çıkabilir. Ağacın yaşı, damar yapısı, yetiştiği iklim gibi sebeplere dayanan bu durum, bir hata olarak algılanmamalıdır.

Kullanıma bağlı zamanla oluşabilecek, ürünlere göre değişiklik gösterebilecek basit onarım gerektiren detay ayarlarda yetkili satıcıdan yardım isteyiniz.